Services

Voidag VVS leverer komplette rørleggertjenester både innendørs og utendørs, til privatpersoner og bedriftsmarkedet.

Vi tar oss av alt fra moderne nybygg til restaurering av eldre bygg. Vår ekspertise inkluderer både reparasjon og utskiftning av eldre rørledninger, og legging av nye rør, både innomhus og utenomhus, i henhold til gjeldende byggestandarder.

Vår lange erfaring som leverandør til større prosjekter har gitt oss kunnskapen som trengs for å levere kompliserte prosjekter i tide, og med høy kvalitet. Vi har erfaring som underentreprenør for en rekke prosjekter, og er alltid interessert i å konkurrere om nye prosjekter – både store og små.

Les gjerne mer om våre tjenester på nettsiden vår, eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine ønsker og behov. Ingen jobber er for små, ingen er for store!

Rent vann er en menneskerett, men det er ikke alle steder i Norge hvor det er mulig å få rent vann i springen. Hytter og fritidsboliger langt fra moderne vannverk med skikkelige renseanlegg, sliter ofte med urent, forurenset vann fra brønn eller andre vannkilder. Urent vann er uappetittelig, ser skittent ut, og kan i noen tilfeller være helseskadelig. Dersom vannkvaliteten er dårlig, kan et renseanlegg gi litt bedre livskvalitet. Et renseanlegg levert og installert av Voidag VVS renser vannet for skitt og sand, og gir et sunnere og finere vann, både som drikkevann, til matlaging og dusjing.

Renseanlegget filtrerer vannet på vei inn og leverer et renere og sunnere vann i springen. Skitt og annen forurensning skilles ut i renseanlegget før det når fram til kranen din. Et renseanlegg passer bra både for hytter og andre fritidsboliger med egen vannkilde, og for fastboende på steder med dårlig vannkvalitet fra eksisterende vannverk. Mange av vannverkene i Norge er privateide, og det kan være vanskelig å få gjennomslag for oppgradering av vannfilter og renseanlegg. Da kan et eget renseanlegg være en løsning for deg og ditt hjem.

Slamavskillere sørger for at septiktanken ikke fylles opp av vann, og at kun det som skal være igjen i tanken blir liggende. Ved fjerning av slamavskillere må en bestemt prosedyre følges for å unngå søl og skader på eksisterende anlegg. Dersom smalavskilleren fjernes på gal måte, kan det resultere i sjenerende lekkasjer i etterkant.

Slamavskilleren er montert sammen med septiktanken slik at overflødig vann renner ut i en sandgrøft e. l., mens annet avfall blir liggende igjen i septiktanken i påvente av tømming. Uten slamavskiller vil septiktanken fort bli full og må tømmesofte. Ved fjerning/bytting av slamavskiller må man ha tunga beint i munnen for å unngå skader på septiktanken og sørge for riktig installasjon.

Voidag VVS har erfaringen som trengs for å håndtere slike prosjekter uten unødvendig gris og illeluktende resultater. Ta kontakt med oss dersom du ønsker et pristilbud på frakobling av slamavskillere.

Visste du at det ikke er lov skylle fett ned i vasken og ut i det kommunale avløpsnettet? Fett stivner nemlig når temperaturen synker, og forårsaker tette rør. Store deler av ledningsnettet i Norge er veldig gammelt, og tilpasset forbruket av vann og fett på 1950-1960-tallet. Nordmenn bruker i dag mye mer fett til matlagingenn for 70-80 år siden, noe som fører til store problemer med tette rør over hele landet.

Dette er særlig et problem rundt juletider hvor mye fet mat tilberedes, og mye fett skylles ned i vasker og avløp over hele landet. I desember er det ofte kaldt og frost, og fettet stivner raskt når det kommer i rørene under bakken hvor det er langt kjøligere.

Hvis du bor i en bolig tilknyttet et eldre ledningsnett, kan fettutskilleren forebygge og forhindre tette rør og stadig hjelp til oppspyling. Alternativt kan man unngå å skylle ned fett i vasken.

For bedrifter som produserer eller tilbereder/selger mat, er en fettutskiller stort settnødvendig for å unngå tette rør, selv om det finnes noen få unntak. Det er strengere krav til bedrifter enn til privatpersoner.

Dersom du er i tvil om din bedrift trenger en fettavskiller, ta kontakt med Voidag VVS for råd og hjelp med montering/installasjon av en fettutskiller.

Et sandfang sørger for å holde parkeringsplasser og andre uteområder rene og fri for sand og skitt. Uteområdet bør planeres for å få fall mot sandfanget, slik at grus,steiner, sand, asfaltrester og annen skitt blir skylt ned i sandfangeren når det regner.

Sandfanget må plasseres riktig for å fange opp maksimal mengde vann og skitt, og skal helst ligge sentralt plassert i de mest trafikkerte områdene. Det er viktig at sandfanget tømmes jevnlig for å fungere optimalt.

I et sandfang renner vann og skitt ned i en kum med avløp et godt stykke opp fra bunnen. Småstein, sand og andre urenheter vil synke til bunnen, mens vannet vil renne ut når det stiger opp. Når kummen er full av urenheter, vil det være dårlig avløp fra sandfanget, samt at urenhetene også vil gå rett i avløpet.

Vi gir deg råd om hvor du bør plassere sandfang for å få best mulig effekt. Voidag VVS kan montere og installere sandfang, som bidrar til å hindre oversvømmelser og skade på boliger og næringsbygg.

Vann og kloakk i nybygg, uansett om det er hus, hytte eller næringsbygg, må kobles på det kommunale ledningsnettet.

Dette innebærer blant annet planlegging, prosjektering, søknad til kommunen, graving av grøfter og legging av rør, alt av sammenkobling både innendørs og utendørs. God planlegging gjør prosessen lettere for deg, for oss, og sikrer også at nødvendige tillatelser og godkjenning fra gjeldende myndigheter foregår uproblematisk og så raskt og effektivt som mulig.

Alt dette kan Voidag VVS hjelpe deg med dersom du har hendene fulle med å få resten av bygget ferdig i tide. Vi vet at enhver byggeprosess er tidkrevende, og gjør alltid vårt beste for å lette arbeidsmengden på alle involverte parter.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og eventuell befaring for den beste måten å koble vann og kloakk på ditt nybygg sammen med kommunens rørledninger.