Fjerning/utkobling avslamavskylere

Slamavskillere sørger for at septiktanken ikke fylles opp av vann, og at kun det som skal være igjen i tanken blir liggende. Ved fjerning av slamavskillere må en bestemt prosedyre følges for å unngå søl og skader på eksisterende anlegg. Dersom smalavskilleren fjernes på gal måte, kan det resultere i sjenerende lekkasjer i etterkant.

Slamavskilleren er montert sammen med septiktanken slik at overflødig vann renner ut i en sandgrøft e. l., mens annet avfall blir liggende igjen i septiktanken i påvente av tømming. Uten slamavskiller vil septiktanken fort bli full og må tømmesofte. Ved fjerning/bytting av slamavskiller må man ha tunga beint i munnen for å unngå skader på septiktanken og sørge for riktig installasjon.

Voidag VVS har erfaringen som trengs for å håndtere slike prosjekter uten unødvendig gris og illeluktende resultater. Ta kontakt med oss dersom du ønsker et pristilbud på frakobling av slamavskillere.