Sandfang

Et sandfang sørger for å holde parkeringsplasser og andre uteområder rene og fri for sand og skitt. Uteområdet bør planeres for å få fall mot sandfanget, slik at grus,steiner, sand, asfaltrester og annen skitt blir skylt ned i sandfangeren når det regner.

Sandfanget må plasseres riktig for å fange opp maksimal mengde vann og skitt, og skal helst ligge sentralt plassert i de mest trafikkerte områdene. Det er viktig at sandfanget tømmes jevnlig for å fungere optimalt.

I et sandfang renner vann og skitt ned i en kum med avløp et godt stykke opp fra bunnen. Småstein, sand og andre urenheter vil synke til bunnen, mens vannet vil renne ut når det stiger opp. Når kummen er full av urenheter, vil det være dårlig avløp fra sandfanget, samt at urenhetene også vil gå rett i avløpet.

Vi gir deg råd om hvor du bør plassere sandfang for å få best mulig effekt. Voidag VVS kan montere og installere sandfang, som bidrar til å hindre oversvømmelser og skade på boliger og næringsbygg.