Montering av renseanlegg

Rent vann er en menneskerett, men det er ikke alle steder i Norge hvor det er mulig å få rent vann i springen. Hytter og fritidsboliger langt fra moderne vannverk med skikkelige renseanlegg, sliter ofte med urent, forurenset vann fra brønn eller andre vannkilder. Urent vann er uappetittelig, ser skittent ut, og kan i noen tilfeller være helseskadelig. Dersom vannkvaliteten er dårlig, kan et renseanlegg gi litt bedre livskvalitet. Et renseanlegg levert og installert av Voidag VVS renser vannet for skitt og sand, og gir et sunnere og finere vann, både som drikkevann, til matlaging og dusjing.

Renseanlegget filtrerer vannet på vei inn og leverer et renere og sunnere vann i springen. Skitt og annen forurensning skilles ut i renseanlegget før det når fram til kranen din. Et renseanlegg passer bra både for hytter og andre fritidsboliger med egen vannkilde, og for fastboende på steder med dårlig vannkvalitet fra eksisterende vannverk. Mange av vannverkene i Norge er privateide, og det kan være vanskelig å få gjennomslag for oppgradering av vannfilter og renseanlegg. Da kan et eget renseanlegg være en løsning for deg og ditt hjem.